top of page

Různé přístupy a postoje ve způsobu podpory jednotlivce podle jeho potřeb a očekávání.

Coaching

Zaměřuje se na pomoc jednotlivcům stanovit a dosáhnout konkrétních cílů, obvykle souvisejících s osobním nebo profesním rozvojem. Koučové poskytují poradenství, zpětnou vazbu a odpovědnost klientům, aby jim pomohli dosáhnout jejich cílů.

Mentoring

Certifikovaný kouč doprovází svého klienta, koučovaného, aby se posunul k jeho cíli tím, že mu pomáhá najít řešení a pozitivní akce, které je třeba zavést pro jeho blaho.Koučování osobního rozvoje | Životní koučink a profesionální koučink
Kouč tedy vede koučovaného k jeho cíli tím, že mu umožňuje:

abyste se lépe poznali tím, že identifikujte své zdroje, své superschopnosti, abyste je využili k dosažení svého cíle

vytvořit hluboké vědomí k transformaci sebe sama

aby konečně podnikli pozitivní kroky k vytvoření správného chování pro sebe.Zahrnuje zkušenějšího jedince (mentora), který poskytuje vedení, rady a podporu někomu méně zkušenému (mentee). Mentoring často zahrnuje sdílení znalostí, dovedností a postřehů, které pomáhají mentorovanému osobnostně nebo profesně růst.Zahrnuje zkušenějšího jedince (mentora), který poskytuje vedení, rady a podporu někomu méně zkušenému (mentee). Mentoring často zahrnuje sdílení znalostí, dovedností a postřehů, které pomáhají mentorovanému osobnostně nebo profesně růst.

Terapie

Zaměřuje se na psychologické problémy, emocionální problémy a obavy o duševní zdraví. Terapeuti používají různé techniky a intervence, aby pomohli klientům porozumět jejich myšlenkám, pocitům a chování a propracovat se přes obtíže v podpůrném a terapeutickém prostředí.

bottom of page